Email disclaimer
 
Email disclaimer

Svi e-mail-ovi i sve datoteke koje se prenose sa njim su poverljive i sadrže poverljive informacije, namenjene su isključivo za upotrebu pojedinca ili entiteta na koga/koji je e-mail (u nastavku teksta: „poruka“) adresiran. U slučaju da smatrate da ste poruku primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i Nexia Star doo na adresu: office@nexiastar.com i poruku obrišete sa vašeg računara. Ako niste primalac dobijete obaveštenje da je odavanje, kopiranje, distribuiranje ili preduzimanja bilo kakve akcije u oslanjanju na sadržaju ovih informacija je strogo zabranjeno. Molimo da imate u vidu da se svaka poruka upućena sa servera/domena nexiastar.com i od strane lica registrovanih na tom domenu, smatra poslovnom korespondencijom Nexia Star doo d.o.o.(u nastavku teksta: „Nexia Star“) i da svaka Poruka predstavlja poslovnu tajnu kompanije Nexia Star. Osim toga, pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih kompanija, službene tajne državnih organa i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je poruka adresirana.

UPOZORENJE : Računarski virusi mogu preneti putem poruke. Primalac treba proveriti ovu poruku i priloge(attachments) da li postoji prisustvo virusa. Prenos poruke ne može biti zagarantovan da će biti bezbedan, da neće biti grešaka, kao i da informacije ne mogu biti presretane, korumpirane, izgubljene, uništene, zakasnele, nepotpune, ili da sadrže viruse. Pošiljalac stoga ne prihvata odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju ove poruke, koje nastaju kao rezultat prenosa poruke.

UPOZORENJE : Iako je kompanija Nexia Star preduzela razumne mere predostrožnosti kako bi se prenos poruke osigurao da virusi ne budu prisutni u poruci, kompanija Nexia Star ne može da prihvati odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korišćenjem ove poruke ili priloga.

Ni jedan zaposleni nije ovlašćen da zaključi bilo kakav obavezujući sporazum u ime kompanije Nexia Star sa drugom stranom putem poruke bez izričite pismene potvrde od strane direktora kompanije Nexia Star.

Stavovi i mišljenja iznesena u ovoj poruci su isključivo stavovi autora i ne predstavljaju nužno zvanična i pravno-obavezujuća mišljenja i stavove kompanije Nexia Star. Od zaposlenih u kompaniji se izričito traži da ne daju lažne izjave, da se ne prekrši ili ovlasti bilo koje kršenje autorskih prava ili bilo koje druge zakonsko pravo putem komunikacije preko poruke. Svaka takva komunikacija je u suprotnosti sa politikom kompanije Nexia Star i izvan okvira zapošljavanja pojedinca. Kompanija Nexia Star neće prihvatiti nikakvu odgovornost u pogledu takve komunikacije, a zaposleni odgovorni će biti lično odgovoran za bilo kakvu štetu ili druge prekršaje proistekle iz takve komunikacije.

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming