O nama
Nenad Jović - Menadžer

Svoju revizorsku karijeru započeo u LB-REV-u pre više godina. Sredinom 2013.godine postaje šef tima gde je radio na poslovima revizije redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja kao što su Pink International Company d.o.o. Beograd, Elixir Group d.o.o. Šabac, Holding Industrija kablova a.d. Jagodina, Jagodinska pivara a.d. Jagodina, Montprojekt d.o.o. Beograd, Licence only d.o.o. Beograd, Monus d.o.o. Beograd, Robne Kuće Beograd d.o.o. Beograd i mnogih drugih, kao i izradi studija o transfernim cenama poput Swisslion Group d.o.o. Novi Sad, Delta MC d.o.o. Beograd, SOL Srbija d.o.o. Nova Pazova, Nuscience Premix International d.o.o. Velika Plana i mnoge druge.

Bio je angažovan na više projekata verifikacija troškova gde su donatori bili kako Ministarstva Republike Srbije, tako i Evropska delegacija.

Diplomirao je na Univerzitetu za trgovinu i bankarstvo-smer računovodstvo i revizija, dok je master studije završio na Ekonomskom fakultetu u Nišu. U novembru 2013.godine stekao je licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica u delatnosti revizije. U postupku je sticanja licence za ovlašćenog revizora.

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming