Publikacije i novosti
Objavljene kamate „van dohvata ruke“ za 2017. godinu
Objavljeno: 22.05.2017.

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje i 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 21/17 - na snazi od 18. marta 2017. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2017. godinu kamatne stope su:

 1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:

  • 3,17% na kratkoročne kredite u RSD;

  • 4,38% na dugoročne kredite u RSD;

  • 3,13% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

  • 4,20% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

  • 1,34% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

  • 3,63% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

  • 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

  • 3,30% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

 2. za druga privredna društva:

  • 6,46% na kratkoročne kredite u RSD;

  • 6,39% na dugoročne kredite u RSD;

  • 3,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

  • 4,25% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

  • 7,08% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

  • 4,61% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

  • 5,72% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Ono što želimo da napomenemo jeste da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2016. godinu, a koji se sastavlja u 2017. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016).

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming