Usluge
Poslovno savetovanje

U uslovima dinamičnog i turbulentnog tržišnog okruženja, puno neizvesnosti i nepredvidljivih događaja, pružamo klijentima visoko stručne, profesionalne i pažljivo osmišljene savetodavne usluge, prilagođene specifičnim okolnostima i potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Naš cilj je ostvarenje vašeg cilja, sagledavanje i poređenje različitih opcija razvoja i preduzimanja daljih koraka u vođenju poslovanja, od analize vaših prethodnih rezultata, pružanju pomoći u izradi biznis planova, investicionih studija, analizi tržišta i vaših i komparativnih prednosti, mogućnosti daljeg razvoja pomoću sopstvenih resursa, ili pronalaženja strateškog ili finansijskog partnera, izlasku na nova tržišta, akviziciji ili spajanju sa drugim kompanijama, finansijskom restrukturiranju i različitim drugim mogućim alternativama.

Moguće usluge poslovnog savetovanja koje bi Vama mogle biti interesantne i korisne su:

  • Priprema Društva za pronalaženje strateškog & investicionog partnera i podrška u pregovorima

  • Pomoć u izradi biznis plana ili studija opravdanosti ulaganja uz sagledavanje više mogućih scenarija, i za različite namene

  • Procena vrednosti kapitala, udela ili akcija za različite namene tj. analiza koliko Vaš Biznis vredi danas ili koliko bi mogao vredeti pod drugim okolnostima, sve u skladu sa Međunarodnim Standardima za procenu 

  • Procena vrednosti imovine za finansijsko izveštavanje, prodaju, obezbeđenje kredita i druge namene, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim standardima za procenu

  • Alokacija kupovne cene nakon izvršene akvizicije za potrebe finansijskog izveštavanja

  • Testiranje mogućeg obezvređenja imovine ili Goodwill-a za potrebe finansijskog izveštavanja

  • Finansijsko restrukturiranje koje obuhvata analizu prethodnog poslovanja, analiza kapaciteta otplate dugova uz poređenje različitih alternativa, prezentiranje i pregovori sa poveriocima

Finansijski Due Diligence

Finansijski due dilligence podrazumeva detaljniju analizu godišnjih izveštaja na osnovu istraživanja, ispitivanja i analize podataka o potencijalnom ulaganju, kompaniji koja je kandidat za transakciju spajanja ili pripajanja, kao i obelodanjivanje podataka od strane same kompanije koja je predmet potencijalnog preuzimanja.

Usluge upravljanja rizicima (Risk Management)

Rizici postaju sve više kompleksni globalizacijom i tehnološkim napretkom. Izazov je identifikovati i odgovoriti na rizike, što znači da organizacija mora da ima adekvatan sistem upravljanja rizicima, da se rizici pravovremeno identifikuju, izmere i da se odredi stepen izloženosti rizicima, uspostavljanje kontrole, praćenje rizika i poštovanje pravila.

Različite zemlje nose sa sobom različitu kulturu i okruženje, dok je jezik identifikovanja i nadgledanja rizika unikatan bez obzira na region. Efektivno i konzistentno upravljanje rizikom omogućuje vama i vašim zaposlenima neophodno  samopouzdanje kako bi se fokusirali na postizanje ključnih poslovnih ciljeva za vašu kompaniju.

Sa svakim rizikom dolazi i prilika. Iz toga razloga, vodeće organizacije detaljno procenjuju i ocenjuju svoj portfolio rizika i odvajaju odgovarajuće resurse kako bi bili u mogućnosti da identifikuju i upravljaju ključnim rizicima efektivnije od konkurencije. Za takve organizacije, efikasano upravljanje rizicima je od suštinska finkcija menadžmenta.

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming