Usluge
Revizija i usluge srodne reviziji

Revizija finansijskih izveštaja predstavlja širok spektar procedura koje je revizor dužan da sprovede, a sve sa ciljem izražavanja mišljenja o istinitosti i objektivnosti finansijskih informacija, u najširem smislu.

Nezavisnost, objektivnost, profesionalnost, stručnost i sprovođenje etičkih standarda su kritične osobine koje posedujemo. Kada na sve to dodamo i ličnu notu, odnosno našu želju da u sklopu obavljanja revizije, pomognemo klijentu da unapredi sistem internih kontrola i kvalitet finansijskog izveštavanja, jasno je da naše angažovanje dodaje vrednost sveukupnoj profitabilnosti klijenta.

Poverenje eksternih korisnika Izveštaja revizora je od kapitalne važnosti i stiče se godinama predanog rada i izgradnje imidža. Pored tradicije, pristupanje jednoj od vodećih međunarodnih mreža Nexia International, u velikoj meri je doprinelo daljem poboljašanju našeg ugleda i poverenja šire društvene zajednice u naše zaključke.

Prema važećem Zakonu o reviziji, revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica, odnosno preduzetnika čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti (zakonska revizija). Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja obavezna je za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Neki od najčešćih vidova našeg angažovanja u ovoj oblasti su:

  • revizija finansijskih izveštaja

  • pregled finansijskih izveštaja

  • kompilacija finansijskih izveštaja ili informacija

  • angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje o usaglašenosti sa odredbama ugovora

  • angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka (izveštavanje o nalazima činjeničnog stanja)

  • revizija utroška sredstava dobijenih iz donacija

  • pregled adekvatnosti računovodstvenog sistema i sistema internih kontrola

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming