Aleksandar Dukić - Ovlašćeni revizor, interni revizor i računovođa

Aleksandar Dukić poseduje 18 godina dugo iskustvo u poslovima organizacije, izvođenja i kontrole eksterne i interne revizije, kao i 28 godina iskustva u računovodstvu i konsaltingu u oblastima finansija i poreza.

Neki od klijenata kod kojih je gospodin Dukić radio su: Whirlpool d.o.o. Beograd, RTB Bor grupa – Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. Majdanpek, Holding kompanija Simpo a.d. Vranje, Tehnohemija a.d. Beograd, Republička direkcija za robne rezerve Beograd, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Beograd, Sever d.o.o. Subotica, Pink International Company d.o.o. Beograd, Navip a.d. Zemun, Državna lutrija Srbije Beograd, i mnogi drugi.

Изборник