Reference

Početna Reference

Reference

Za više od deset godina poslovanja na tržištu Srbije, na listu svojih klijenata uvrstili smo pored brojnih domaćih preduzeća i inostrane kompanije, vladine i nevladine organizacije, kao i veliki broj javnih preduzeća, ukupno više od 250 klijenata. Iako za nas ne postoje manje značajni Klijenti u nastavku su prikazani samo neki od klijenata sa kojima smo uspešno sarađivali.

Изборник