Tamara Tošić - Menadžer

Ima šestogodišnje iskustvo na poslovima revizija, verifikaciji troškova i transfernih cena. Svoju revizorsku karijeru i specijalizaciju započela je u LB-REV d.o.o. Beograd, gde je u periodu od 2012 do danas bila član tima za reviziju. Od polovine 2013 godine, rukovodila je u okviru LB REV-a raznim projektima iz oblasti revizije: Swisslion group d.o.o. Novi Sad, Uradi sam d.o.o. Beograd, Magnetti mareli d.o.o. Kragujevac, Air Pink d.o.o. Beograd, Fabrika duhana Sarajevo d.o.o. Beograd, PD Prim d.o.o. Kostolac i mnogim drugim.

Pored navedenog, učestvovala je u izradi studija o transfernim cenama za sledeće klijente: Sigit d.o.o. Kragujevac, Swisslion group d.o.o. Novi Sad, Uradi sam d.o.o. Beograd, Kolubara građevinar d.o.o. Lazarevac, Arcelormittal Distribution Serbia d.o.o. Beograd, kao i verifikaciji troškova u filmskoj industriji, ali i sredstvima doniranim od ministrastva sporta, turizma i dr.

Diplomirala je na Univerzitetu za trgovinu i bankarstvo-smer računovodstvo i revizije. Od novembra 2013.godine stekla je licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica u delatnosti revizije. U postupku je sticanja licence za ovlašćenog revizora.

Изборник