Usluge

Pružamo usluge iz oblasti:

  • Revizija i usluge srodne reviziji,
  • Poresko savetovanje,
  • Poslovno savetovanje i
  • Računovodstvene usluge.

Revizor je idealna persona za sve izazove sa kojima se srećete u pogledu internih kontrola, upravljanja rizicima, primeni i korišćenju novih IFRS kao i pratećih tumačenja a koji Vam možda baš idu u prilogu, a upotreba još uvek nije mandatorna. U timu imamo i računovođe, poreske savetnike i procenitelje različitih specijalnosti.

Izbornik