Usluge

Revizor je idealna osoba za sve izazove sa kojima se srećete u pogledu internih kontrola, upravljanja rizicima, primeni i korišćenju novih IFRS kao i pratećih tumačenja.

U timu imamo i računovođe, poreske savetnike, procenitelje različitih specijalnosti i psihologe.