Ljudi i organizacija

Nexia Star d.o.o, Beograd predstavlja koncept analize, upravljanja i rešavanja u oblasti Ljudskih resursa i to kroz:

– Planiranje ljudskih resursa

– Regrutaciju i selekciju najboljih kadrova

– Učenje i razvoj

– Bezbednost na radnom mestu

– Planiranje zarada i benefita

– Planiranje karijere

– Upravljanje timovima

– Rešavanje međuljudskih konflikata

– Kontrolna merenja stanja u kolektivu

– Usluge savetovanja, grupne terapije i radionice

Prilikom procesa odabira kadrova nudimo jedinstvenu simbiozu evaluacije i analize kako profesionalnih performansi od strane iskusnih revizora i računovodja, tako i psihološke procene, koje zajedno za cilj imaju da organizaciji preporuče i obezbede najkvalitetniji kadar.

Opremljeni smo da uz pomoć najpouzdanijih testova ustanovimo tačne karakteristike, kapacitete i slabije tačke kandidata i zaposlenih. Kad se završi evaluacija, stručni smo da ponudimo i sprovedemo konkretne akcije na cilju rešavanja intra i interpersonalnih poremećaja. Reč je o uslugama savetovanja, grupne terapije i radionica koje u kratkom roku treba da dovedu do zajedničkog cilja. Ovakvo postupanje deo je šire organizacione analize koja treba da ponudi rešenja koja će minimizirati mogućnost ponovnog javljanja iste problematike.

Glavna prednost našeg pristupa je sposobnost našeg tima da nadgleda odabrane kandidate vodeći redovne intervjue (2 puta godišnje), kako bi se smanjilo osipanje radne snage, potencijalno sagorevanje i međuljudski sukobi.

Naš tim čine iskusni HR stručnjaci, regruti, revizori, kao i računovođe i psiholozi.

Kontakt:

Ružica Majkić

Jovana Matić