Jovana Matić - Menadžer, ovlašćeni računovođa

Jovana Matić ima preko 11 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva, finansija, payroll-a i autsorsinga.

Svoju računovodstvenu karijeru i specijalizaciju započela je u manjoj računovodstvenoj agenciji gde je stekla dovoljno operetivnog znanja, te je svoje profesionalno usavršavanje dalje nastavila i stekla zvanje ovlašćenog licenciranog računovođe. U periodu od 2012-te do 2019. godine je:

– samostalno vodila finansijsko-računovodstvene poslove za privredna društva, udruženja i preduzetnike,
– bavila se planiranjem i upravljanjem Cash Flow-om,
– sastavljala finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (MSFI za MSP),
– pripremala planove i godišnje budžete za interne i eksterne potrebe menadžmenta,
– bavila se obračunom PDV-a, kao i sastavljanjem POPDV obrasca i PP PDV prijave,
– sarađivala sa poreskom upravom, bankama i drugim nadležnim organima,
– pratila zakonske propise iz oblasti računovodstva i poreza u Republici Srbiji.

2019. godine, pridružuje se Nexia Star d.o.o i postaje rukovodilac sektora Računovodstvo, payroll i autsorsing.

Sa svojim timom razvija visoku profesionalnu uslugu ne samo knjigovodstva već sveobuhvatanog računovodstva koji podrazumeva knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu, računovodstvenu kontrolu i  računovodstveno informisanje.

Jovana je diplomirani inženjer organizacionih nauka, ovlašćeni računovođa, specijalizovana za poslove kvalitetnih i sveobuhvatnih računovodstvenih usluga.

Kontakt:

Tel:
+381 (11) 4409-880
+381 (11) 4409-881
+381 (11) 7448-918

Mob:
+381 69 274 00 30

E-mail:
j.matic@nexiastar.com