Zvezdan Božinović - Partner, ovlašćeni revizor

Zvezdan Božinović ima preko 20 godina radnog iskustva na poslovima revizije, procena vrednosti i poslovnog savetovanja. Svoju revizorsku karijeru i specijalizaciju započeo je u Deloitte, Beograd, gde je u periodu od 1997-2000. bio član tima za reviziju i procenu u Deloitte, Beograd i Deloitte, Podgorica, i rukovodio timom za reviziju većeg broja društava u Crnoj Gori.

Nakon 2000. godine, osnovao je Društvo za reviziju, računovodstvene i poreske usluge LB-Rev, Beograd, koje je od 2013. godine postalo članica svetske računovodstvene-konsalting kompanije Nexia International, a sve u cilju pružanja visoko-kvalitetnih usluga Klijentima, u skladu sa međunarodnim standardima.

U okviru LB REV-a rukovodio je raznim projektima iz oblasti revizije, računovodstvenih i poreskih usluga: Politika novine i magazini d.o.o. Beograd, Elixir group d.o.o. Šabac, Pink International Company d.o.o. Beograd, Swisslion group d.o.o. Novi Sad, Arcelormittal Distribution Serbia d.o.o. Beograd, Atlas Copco a.d Beograd, Uradi sam d.o.o. Beograd, Victoria group a.d. Beograd, Galeb group d.o.o. Beograd, Farmalogist d.o.o. Beograd.

U oblasti procene vrednosti kapitala i imovine rukovodio je velikim brojem projekata i stekao bogato iskustvo u različitim industrijama/kompanijama, kao kao što su: Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Srbija d.o.o. Beograd, Dnevnik a.d. Novi Sad, Zajednički informacioni sistemi d.o.o. Beograd, JP Sava Centar Beograd, Capital Estate Budva, JP Elektromreže Srbije Beograd, Tržni centar Ada Huja Beograd, Erma d.o.o. Beograd.

Zvezdan je diplomirani ekonomista, ovlašćeni revizor, specijalizovan za poslove revizije i srodne usluge u koje spada i procena vrednosti. Potpredsednik je Etičkog odbora Komore ovlašćenih revizora.

Изборник