Zvezdan Božinović - Partner, ovlašćeni revizor

Zvezdan Božinović ima preko 20 godina radnog iskustva na poslovima revizije, procena vrednosti i poslovnog savetovanja. Svoju revizorsku karijeru i specijalizaciju započeo je u Deloitte, Beograd, gde je u periodu od 1997-2000. bio član tima za reviziju i procenu u Deloitte, Beograd i Deloitte, Podgorica, i rukovodio timom za reviziju većeg broja društava u Crnoj Gori.

Nakon 2000. godine, osnovao je Društvo za reviziju, računovodstvene i poreske usluge LB-Rev, Beograd, koje je od 2013. godine postalo članica svetske računovodstvene-konsalting kompanije Nexia International, a sve u cilju pružanja visoko-kvalitetnih usluga Klijentima, u skladu sa međunarodnim standardima.

U okviru LB REV-a rukovodio je raznim projektima iz oblasti revizije, računovodstvenih i poreskih usluga:

– Politika novine i magazini d.o.o. Beograd,
– Elixir group d.o.o. Šabac,
– Pink International Company d.o.o. Beograd,
– Swisslion group d.o.o. Novi Sad,
– Arcelormittal Distribution Serbia d.o.o. Beograd,
– Atlas Copco a.d Beograd,
– Uradi sam d.o.o. Beograd,
– Victoria group a.d. Beograd,
– Galeb group d.o.o. Beograd,
– Farmalogist d.o.o. Beograd.

U oblasti procene vrednosti kapitala i imovine rukovodio je velikim brojem projekata i stekao bogato iskustvo u različitim industrijama/kompanijama, kao kao što su:

– Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Srbija d.o.o. Beograd,
– Dnevnik a.d. Novi Sad,
– Zajednički informacioni sistemi d.o.o. Beograd,
– JP Sava Centar Beograd,
– Capital Estate Budva,
– JP Elektromreže Srbije Beograd,
– Tržni centar Ada Huja Beograd,
– Erma d.o.o. Beograd.

Zvezdan je diplomirani ekonomista, ovlašćeni revizor, specijalizovan za poslove revizije i srodne usluge u koje spada i procena vrednosti. Potpredsednik je Etičkog odbora Komore ovlašćenih revizora.

Kontakt:

Tel:
+381 (11) 4409-880
+381 (11) 4409-881
+381 (11) 7448-918

E-mail:
z.bozinovic@nexiastar.com