Naše vrednosti

Duboko verujemo da je u periodu sveopšte nelojalne konkurencije, kvalitet kao parametar, jedina kategorija koja može da učini razliku.

Revizor nije samo onaj ‘dosadni’ što dođe kod Vas, najčešće uzurpira Vašu kancelariju, zaustavi tekuće obaveze koje imate, i još na sve to kritikuje, kritikuje, kritikuje. Ono što mi želimo za Vas, jeste da Vama, Vaš revizor bude medijator, osoba koja će svim trećim zainteresovanim licima-bankama, poreskim organima, državi, potencijalnim investitorima, klijentima, preneti informaciju o Vašim finansijskim izveštajima, na način što će dati svoj sud, ocenu, razumevanje koje tržišno i te kako ima svoju vrednost.

Dalje, revizor je neko ko mora da razume, ono fino raslojavanje u organizaciji svog klijenta, da uspe da napravi mrežu interakcije između svih hijerarhija, da uoči potencijalne nedostatke i da proba da nađe idejno rešenje da bi Vaša kompanija funkcionisala bolje.

Takođe, revizor Vam je kao ‘mala pokretna enciklopedija’, svašta nešto znamo i moramo da znamo, širok spektar domaće i međunarodne regulative, posebno kada su aktuelne izmene i promene. Revizor Vam može pomoći da na najbolji način razumete šta je to što se od Vas zakonski očekuje i koji je to modul na koji najbolje možete implementirati novinu.

Revizor ima na leđima paket koji unosi u svaki svoj angažman, zasnovan na istovetnim etičkim, međunarodnim i domaćim standardima, ali svaki angažman je potpuno jedinstven i kao takvom mu pristupamo, jer da bi revizor razumeo šta to predstavljaju cifre u bilansima, mora da razume mnogo širu sliku poslovanja samog klijenta, od organizacije i segregacije dužnosti u Vašoj kompaniji, suštine biznisa i grane delatnosti u kojoj se nalazite, preko svih eksternih faktora koji Vas okružuju, do tokova dokumentacije i samih računovodstvenih zavrzlama.

Isključivo i samo ovako sveobuhvatan pristup može dovesti do pravih spoznaja onog što Vaš revizor pušta u etar, i što je najčešće prezentovano samo, kako neko ume da kaže, u dve strane Izveštaja, (naravno što manje to bolje zbog mišljenja). Dakle, ono što je jedino, vidljivo i opipljivo je revizorski Izveštaj, ali to nije svakako sav rad koji je Vaš revizor uložio, niti elan, niti trud da ono što je oditovao sagleda kroz više punktnih tačaka.

Već smo spominjali šta takav jedan pristup podrazumeva, iznad, ali ono što mnogi ne znaju jeste da Vaš revizor ima jedan sveobuhvatan radoznali pristup, sa večitom dozom skepticizma-koja nam je data u ekonomskom genetskom zapisu, i koja kao takva, dozvoljava da Vaš revizor, sva Vama bitna pitanja, traži odgovore iz više uglova, spajajući ih sa iskustvenim znanjem, a razmatrajući sve sa aspekta budućih prilika i koristi. Revizor je Vaša stabilna poslovna platforma, medijator i šarmer u ekonomskim prilikama. Iskoristite ga na najbolji mogući način.

Mi želimo da imamo više od običnog poslovnog odnosa, želimo da bolje razumemo naše poslovne saradnike kao ljude, a ne samo njihov posao i želimo da hrlimo zajedno u budućnost na platformi dugoročne veze kao bazom za obostrano poštovanje i poverenje.