Poslovno savetovanje

U uslovima dinamičnog i turbulentnog tržišnog okruženja, puno neizvesnosti i nepredvidljivih događaja, pružamo klijentima visoko stručne, profesionalne i pažljivo osmišljene savetodavne usluge, prilagođene specifičnim okolnostima i potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Naš cilj je ostvarenje vašeg cilja, sagledavanje i poređenje različitih opcija razvoja i preduzimanja daljih koraka u vođenju poslovanja, od analize vaših prethodnih rezultata, pružanju pomoći u izradi biznis planova, investicionih studija, analizi tržišta i vaših i komparativnih prednosti, mogućnosti daljeg razvoja pomoću sopstvenih resursa, ili pronalaženja strateškog ili finansijskog partnera, izlasku na nova tržišta, akviziciji ili spajanju sa drugim kompanijama, finansijskom restrukturiranju i različitim drugim mogućim alternativama.

Moguće usluge poslovnog savetovanja koje bi Vama mogle biti interesantne i korisne su:

  • Priprema Društva za pronalaženje strateškog & investicionog partnera i podrška u pregovorima
  • Pomoć u izradi biznis plana ili studija opravdanosti ulaganja uz sagledavanje više mogućih scenarija, i za različite namene
  • Procena vrednosti kapitala, udela ili akcija za različite namene tj. analiza koliko Vaš Biznis vredi danas ili koliko bi mogao vredeti pod drugim okolnostima, sve u skladu sa Međunarodnim Standardima za procenu
  • Procena vrednosti imovine za finansijsko izveštavanje, prodaju, obezbeđenje kredita i druge namene, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim standardima za procenu
  • Alokacija kupovne cene nakon izvršene akvizicije za potrebe finansijskog izveštavanja
  • Testiranje mogućeg obezvređenja imovine ili Goodwill-a za potrebe finansijskog izveštavanja
  • Finansijsko restrukturiranje koje obuhvata analizu prethodnog poslovanja, analiza kapaciteta otplate dugova uz poređenje različitih alternativa, prezentiranje i pregovori sa poveriocima

Finansijski Due Diligence

Finansijski due dilligence podrazumeva detaljniju analizu godišnjih izveštaja na osnovu istraživanja, ispitivanja i analize podataka o potencijalnom ulaganju, kompaniji koja je kandidat za transakciju spajanja ili pripajanja, kao i obelodanjivanje podataka od strane same kompanije koja je predmet potencijalnog preuzimanja.

Usluge upravljanja rizicima (Risk Management)

Rizici postaju sve više kompleksni globalizacijom i tehnološkim napretkom. Izazov je identifikovati i odgovoriti na rizike, što znači da organizacija mora da ima adekvatan sistem upravljanja rizicima, da se rizici pravovremeno identifikuju, izmere i da se odredi stepen izloženosti rizicima, uspostavljanje kontrole, praćenje rizika i poštovanje pravila.

Različite zemlje nose sa sobom različitu kulturu i okruženje, dok je jezik identifikovanja i nadgledanja rizika unikatan bez obzira na region. Efektivno i konzistentno upravljanje rizikom omogućuje vama i vašim zaposlenima neophodno  samopouzdanje kako bi se fokusirali na postizanje ključnih poslovnih ciljeva za vašu kompaniju.

Sa svakim rizikom dolazi i prilika. Iz toga razloga, vodeće organizacije detaljno procenjuju i ocenjuju svoj portfolio rizika i odvajaju odgovarajuće resurse kako bi bili u mogućnosti da identifikuju i upravljaju ključnim rizicima efektivnije od konkurencije. Za takve organizacije, efikasano upravljanje rizicima je od suštinska finkcija menadžmenta.

Изборник