Poresko savetovanje

Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti klijenta mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Iz tog razloga, neke transakcije mogu biti osporene od strane nadležnih organa i klijentu može biti određen dodatni iznos poreza.

Svakom biznisu, dobrodošla su niža poreska opterećenja. To nije uvek lako da se obezbedi, posebno ne u ovim okolnostima. Posebno u velikim poslovnim sistemima, neophodno je optimizovanje poreskih opterećenja, sa aspekta cele grupe, a ne pojedinačnih društava, kako je to čest slučaj.

Višedecenijsko iskustvo koje posedujemo u ovoj oblasti, omogućava nam da sagledamo celu sliku, identifikujemo nedostatke i predložimo optimalna rešenja u konkretnom biznisu – za konkretnog klijenta, uzimajući u obzir sve okolnosti.

 • Direktno oporezivanje
 • Indirektno oporezivanje
 • Međunarodno poresko planiranje
 • Pružanje podrške u postupcima pred nadležnim poreskim organima
 • Transferne cene

Usluge savetovanja u oblasti transfernih cena odnose se na analizu transakcija  između povezanih lica. Sa stanovišta oporezivanja, transakcije između povezanih strana treba da se obavljaju u skladu sa princimpom ”van dohvata ruke” tj. po tržišnim uslovima.

U Srbiji je priprema i podnošenje dokumentacije o transfernim cenama nadležnom organu Poreske uprave postalo obaveza počev od 2013. godine. Osnov za regulisanje oblasti transfernih cena u Srbiji čine Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i OECD smernice.

Radi utvrđivanja cene transakcije po principu „van dohvata ruke“ Zakon o porezu na dobit pravnih lica u članu 61. predviđa upotrebu jedne od šest navedenih metoda:

 1. metoda uporedive cene na tržištu;
 2. metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu);
 3. metoda preprodajne cene;
 4. metoda transakcione neto marže;
 5. metoda podele dobiti;
 6. bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po principu “van dohvata ruke”, pod uslovom da primena metoda prethodno navedenih u ovom stavu nije moguća ili da je ta druga metoda primerenija okolnostima slučaja od metoda prethodno navedenih u ovom stavu.
 • Poreski Due Diligence

Poreski due diligence predstavlja dijagnostičko ispitivanje kompanije sa poreskog aspekta za potrebe prodavaca ili potencijalnog kupca.

Potencijalni kupac mora da zna šta kupuje, ali iznad svega koji su rizici povezani sa ovakvom transakcijom. Svrha poreskog due diligence-a je da eleminiše asimetričnost informacija između prodavca i kupca i naglasi sve prednosti i poreske rizike pravovremeno.

Изборник