Revizija i usluge srodne reviziji

Revizija finansijskih izveštaja

Nezavisnost, objektivnost, profesionalnost, stručnost i sprovođenje etičkih standarda su kritične osobine koje posedujemo. Kada na sve to dodamo i ličnu notu, odnosno našu želju da u sklopu obavljanja revizije, pomognemo klijentu da unapredi sistem internih kontrola i kvalitet finansijskog izveštavanja, jasno je da naše angažovanje dodaje vrednost sveukupnoj profitabilnosti klijenta.

Poverenje eksternih korisnika Izveštaja revizora je od kapitalne važnosti. Ono se stiče godinama predanim radom i izgradnjom imidža, što Vama pruža visok nivo pouzdanosti.

Pregled, kompilacija finansijskih izveštaja

Zahvaljujući ovakvim intervencijama revizora, preventivno utičemo na prepoznavanje rizika u poslovanju. Na ovaj način savetodavno kroz adekvatno razumevanje učestvujemo u Vašim planovima za budućnost.

Dijagnostičko ispitivanje (Due diligence)

Našom ekstenzivnom analizom koju sprovode revizori, poreski i pravni savetnici, olakšavamo donošenje investicione odluke u pogledu kupoprodaje kapitala ciljanog entiteta.

Verifikacija troškova

Kao revizori proveravamo namenski utrošena sredstva u skladu sa ugovorom izmedju donatora i korisnika sredstava, doprinoseći višem stepenu poverenja između davaoca i korisnika donacije.

Primena MSFI

Ukoliko imate dileme kada je u pitanju primena standarda u finansijskom izveštavanju, možemo Vam pružiti punu podršku u vidu razumevanja, obuke i implementacije, usled obaveze entiteta da finansijski izveštaji budu usklađeni sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

It usluge

Imajući u vidu značaj i važnost informacionih sistema, kao i podizanja nivoa ukupnog funkcionisanja jednog entiteta, razvili smo uslugu revizije informacionih sistema. Uz angažovanje naših IT stručnjaka, dobijate bitne inpute o rangiranju optimizacije resursa, te uspostavljanju optimalnog upravljanja. Efikasno radimo na identifikaciji i otklanjanju nedostataka u organizaciji. Želeći da učestvujemo u vašim planovima, pružamo savetodavne usluge za adekvatnu bezbednost i integritet podataka.

Kontakt:

Ružica Majkić

Petar Kadović