Petar Kadović - Menadžer

Početkom 2014. godine započeo je svoju revizorsku karijeru u LB-REV-u. Kao član tima učestvovao je na projektima revizije finansijskih izveštaja više privrednih društava, kao i na poslovima verifikacije troškova i izrade studija o transfernim cenama. Polovinom 2016. godine postaje rukovodilac tima za reviziju u više privrednih društava, između ostalih: Air Pink d.o.o. Beograd, Magneti Marelli d.o.o. Kragujevac, Hodlmayr d.o.o. Kragujevac, PD Prim d.o.o. Kostolac, Progetti d.o.o. Vladimirci.

Diplomirao je na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum-smer računovodstvo i revizija, a na istom univerzitetu je 2015. godine stekao master diplomu.

Изборник