Ružica Majkić - Direktor, ovlašćeni revizor

Ružica Majkić poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, verifikacije troškova, risk managament, due diilligence, pregleda i ugovorenih procedura.

Svoju profesionalnu karijeru, Ružica je započela u revizorskoj kući BDO, zatim uspešno nastavila karijeru priključivši se kompaniji LB-Rev, gde ubrzo postaje rukovodilac velikog broja revizija finansijskih izveštaja i projekata kompanija poput: Swisslion Group d.o.o. Novi Sad, Elixir Group d.o.o. Šabac, JP Vojvodinašume Beograd, JKP Beogradput Beograd, Pink International Company d.o.o. Beograd, B.M.R. Group d.o.o. Šabac, Hendi – Tel d.o.o. Beograd, između ostalih. Bila je u timu revizija finansijskih izveštaja JAT a.d. Beograd, kao i Jubmes banka a.d Beograd, Findomestic banka a.d. Beograd, KBC banka a.d. Beograd.

Изборник