Nexia International

Nexia Star d.o.o. Beograd je članica mreže Nexia International od 2014. godine, a od nedavno smo ušli u A kategoriju članstva mreže. Nexia International, sedma po veličini u delatnosti revizije i računovodstva u Evropi, je vodeća globalna mreža nezavisnih, visoko kvalitetnih računovodstveno – konsalting firmi, koja pomaže u ispunjenju poslovnih i finansijskih potreba organizacija i fizičkih lica imajuću u vidu zahteve globalnog tržišta i čast nam je da smo deo ovog uspešnog tima.

Firme članice pružaju usluge revizije, računovodstva, poreskog i poslovnog savetovanja, a sve sa ciljem da omoguće što lakši put i donošenje adekvatnih poslovnih odluka u sve kompleksnijim uslovima globalne ekonomije i poslovnog okruženja.

Zahvaljujući Nexia International imamo kapacitete za korišćenja tehnologije, baze podataka i znanja Nexia International, u uz odlično poznavanje lokalnih propisa i poslovnog okruženja i bogatim iskustvom naših zaposlenih, a u cilju pružanja našim klijentima raznovrsnih usluga visokog kvaliteta koje zahteva savremeno poslovanje.

Nexia International