O nama

Nexia Star d.o.o. članica Nexia International, je revizorsko – konsultantska kuća iza koje stoji iskustvo koje traje skoro dve decenije, kao i ugled i znanje partnera i zaposlenih, niz uspešnih angažmana i puno zadovoljnih klijenata. Nexia Star d.o.o, je pouzdan poslovni partner koji pruža visoko profesionalne usluge u oblasti revizije i srodnih usluga, poslovnog savetovanja i poreskog savetovanja.

Naš odnos sa klijentima je više od običnog poslovnog odnosa: naš cilj je da razumemo i ljude, a ne samo njihov posao i da izgrađujemo dugoročne veze zasnovane na obostranom poštovanju i poverenju. Odnosimo se prema klijentima sa uvažavanjem i poštovanjem i imamo visoko razvijene etičke principe u pogledu razmene informacija i uzajamnih konsultacija.

Preduzeća su izložena raznim rizicima u svim fazama razvoja i poslovanja. Nexia Star d.o.o. pruža usluge revizije, kao i niz drugih usluga uveravanja, dizajniranih da identifikuju, upravljaju rizicima kao i da prilagode poslovanje nastalim rizicima u svim sektorima poslovanja.

MSFI i dalje predstavljaju velik izazov za lice koje priprema finansijske izveštaje, kao i za korisnike istog. Stručnost i iskustvo primene MSFI naših zaposlenih omogućava visoku sigurnost u pružene usluge.

U revizorskom angažmanu, nasa objektivnost, nezavisnost i integritet igraju ključnu ulogu u uspostavljanju kvaliteta pruženih usluga. Nase profesionalne sposobnosti usavršavaju fokus rada, kao i korisnost naših izveštaja.

Filozofija personalizovanog pružanja usluga klijentima Nexia Star–a je dokazana direktnim i aktivnim ucešćem Partnera i Senior Menadžera u svakom angažmanu. Otvorene linije komunikacije, etički standardi, integritet, nezavisnost i tehnička izvršnost smatraju se ključnim karakteristikama za pružanje kvalitetnih usluga u skladu sa očekivanjima klijenta i utvrđenih nivoa usluga.

Računovodstveni standardi mogu biti dvosmisleni, kao i da ne pokrivaju sve individualne okolnosti. Nexia Star tim ima značajnu stručnost u tumačenju standarda izveštavanja. Radeći blisko sa klijentima u stanju smo da razvijemo optimalno rešenje za situaciju u kojoj se klijent nalazi, bez ugrožavanja zahteva za izveštavanje ili naših sopstvenih standarda.

Baza klijenata Nexia Star-a uključuje lokalne i međunarodne organizacije, u privatnom vlasništvu, kao i kompanije cije se akcije kotiraju na berzi, vladine organizacije, investicione fondove i druge organizacije koje pokrivaju širok spektar usluga i industrije.

Pružamo usluge iz oblasti:

  • Revizija i usluge srodne reviziji
  • Poresko savetovanje
  • Poslovno savetovanje
  • Računovodstvene usluge.

Revizor je idealna persona za sve izazove sa kojima se srećete u pogledu internih kontrola, upravljanja rizicima, primeni i korišćenju novih IFRS kao i pratećih tumačenja a koji Vam možda baš idu u prilogu, a upotreba još uvek nije mandatorna. U timu imamo i računovođe, poreske savetnike i procenitelje različitih specijalnosti.

Izveštaj o transparentnosti za 2016. godinu

Изборник