Samir Krak - Poreski konsultant

Samir Krak ima višegodošnje iskustvo na poslovima računovodstva i finansija, gde je za jako kratko vreme došao do izvršnih funkcija u firmama gde je radio.

Više od sedam godina je radio u Victoria group a.d. Novi Sad, na poziciji Finansijski direktor gde je upravljao likvidnošću cele grupe.

Zatim prelazi u Elixir group d.o.o. Šabac gde je u upravi preduzeća zadužen za planiranje rada, organizaciju i kompletan nadzor nad radom sektora finansija i računovodstva u grupi preduzeća koju čini matično pravno lice sa pet povezanih pravnih lica, planiranje rada, organizaciju i kompletan nadzor nad radom IT sektora.

Kontakt:

Tel:
+381 (11) 4409-880
+381 (11) 4409-881
+381 (11) 7448-918

E-mail:
s.krak@nexiastar.com