Usluge
Računovodstvene usluge

Nexia Star d.o.o. ima veliko iskustvo u pružanju računovodstvenih usluga i usluga poslovne podrške velikom broju raznovrsnih klijenata i može pomoći pri upravljanju raznim pitanjima i praćenjem usklađenosti poslovanja sa zakonom i rizicima koji očekuju klijenta. Posedujemo značajno znanje u oblasti poslovnog odlučivanja, koje mozemo primeniti u Vašu korist. Posao koji možemo preduzeti uključuje planiranje i preporuke u vezi kupovine i implementacije računovodstvenog softvera, pomoć u regrutaciji i izboru najboljeg kadra za Vaš posao, evaluacije projekata ili rešavanje drugih problema iz oblasti finansija.

S obzirom na veliki broj zadovoljnih klijenata, naše znanje i iskustvo možete iskoristiti u smislu iznalaženja najboljih rešenja iz oblasti Zakona o računovodstvu, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dodatu vrednosti i Zakona o deviznom poslovanju.

Možemo Vam ponuditi neke od sledećih usluga:

 • usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima,

 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija,

 • sastavljanje poreskih prijava,

 • evidencija blagajne i platnog prometa,

 • izradu periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja,

 • obračun zarada, socijalnih doprinosa i drugih naknada,

 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara,

 • obračun poreza na dohodak građana,

 • obračun PDV-a,

 • obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima,

 • obračun poreza na imovinu,

 • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih i izdrada M4 obrazaca,

 • savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca,

 • konstantno informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje,

 • zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrola poslovanja.

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming