Obračun godišnjeg poreza i sačinjavanje poreske prijave

U prilogu je data kraća prezentacija o samom porezu, prihodima koji su oporezivi, ko su obveznici, rokovi i način za dostavljanje poreske prijave, poreske stope, primer obračuna i dr.

Nexia star d.o.o Vam može pružiti kompletnu uslugu obračuna godišnjeg poreza i sačinjavanja poreske prijave.

Stojimo Vam na raspolaganju.