Hektika koja sada već godinama traje oko ovoga Standarda, MSFI 15 ne jenjava. Kako misterije oko njega rastu, tako proporcionalno raste i količina panike i straha među rukovodećom garniturom entiteta.

U našim krugovima se već izvesno vreme ponavlja pitanje od strane nekada iskusnih i punih samopouzdanja računovođa i finansijskih direktora:

-Kako ću ja to? Ja to ništa ne razumem.-

I zaista:

Da li je ova implementacija Standarda naporna?

Odgovor: Jako.

Da li je nemoguća?

Odgovor: Naravno da nije, potrebno je prvenstveno mnogo razumevanja i blagovremenog pravljenja plana i aktivnosti za njegovo sprovođenje.

Napor koji je potreban za sprovođenje ovog MSFI je zaista značajan, jer kompanije pokušavaju da u potpunosti razumeju različite vrste ugovora sa kupcima. Da li su koristi od poboljšanog izveštavanja – veća jasnoća i doslednost i bolje obelodanjivanje – dovoljne da budu adekvatna satisfakcija za uložen trud, pokazaće vreme. Verovatnije je da će potencijalne benefiti postati očigledne tek u narednom periodu kada novi računovodstveni standard bude potpuno uklopljen u korporativno izveštavanje.

MSFI 15 pretpostavlja pristup u pet koraka:

  • Identifikovanje ugovora sa kupcima
  • Utvrđivanje obaveze izvršenja
  • Određivanje cena transakcije
  • Raspodela cena transakcije na ugovorene obaveze izvršenja
  • Priznavanje Prihoda kada ili kako se ispunjava obaveza izvršenja

Iako stupa na snagu 31. decembra 2020. godine, ranija primena je dozvoljena, no zbog značajnog vremena i kompleksnosti implementacije, naša preporuka je da se blagovremeno krene sa primenom. Videćete, kako krenete da radite na tome, nivo stresa oko primene će srazmerno da opada.

Novi zahtevi obelodanjivanja imaju uticaj na sve entitete, a sam Standard, osim uticaja na računovodstvo i finansije, ima uticaj i na druge funkcije entiteta kao što su: poreska pitanja, odnosi sa investitorima, bonuse, procese i sisteme i sl.

Veliki entiteti svesni činjenice koliki impakt na njihovo izveštavanje ima MSFI 15, krenuli su sa preduzimanjem relevantnih koraka u vezi primene ovog Standarda na vreme. Delatnosti u kojima su ti entiteti su: tehnologija, softverski proizvodi, farmacija, nekretnine, automobilska industrije i dr.

Kao što smo napomenuli, kompleksan pristup i činjenica da ovaj Standard ima uticaj na apsolutne sve kompanije, zahteva da se i mala i srednja preduzeća, kao i firme iz drugih delatnosti u što kraćem roku posvete ovom pitanju i njegovom rešavanju.

Dakle, svesni činjenice koliko je bitan ovaj MSFI, šta nam je činiti?

Najvažnije je – krenuti i suočiti se sa tim da je Standard Vaša sadašnjost i Vaša budućnost, te da prolongiranjem samo trošite značajno vreme i energiju za njegovu primenu. Kada ste to procesuirali i već pola problema rešili, probajte da delate po sledećim preporukama:

  • Steknite neophodno znanje o Standardu
  • Razumite distinkciju u odnosu na dosadašnju praksu
  • Probajte uraditi neki praktični primer modela od 5 koraka
  • Postavite sebi pitanja i ukoliko imate nedoumice, nejasnoće, potražite savete od stručnjaka.

Rukovodioci sektora finansija, odeljenja računovodstva, izveštavanja i kontrolinga, računovođe, finansijski analitičari i konsultanti, kao i svi drugi koji su svesni značajnih promena koje ovaj Standard donosi u ključnim indikatorima poslovanja, uključujući i bruto profite, moraju znati odgovore na gore pomenuta pitanja.

Prihodi su ključni parametri poslovanja i utiču na ostale indikatore (npr. bruto profit, EBITDA) koji se mogu promeniti usled promene u vremenskom priznavanju prihoda i prezentacije prihoda i troškova.

Ovaj Standard zahteva od kompanija viši nivo procena i prosuđivanja nego što je to bila dosadašnja praksa. Zaposleni, investitori i ostali stakeholder-i moraju u potpunosti razumeti kako će promene koje donosi ovaj novi model uticati na njihove kompanije i kako će ovo uticati na budžetiranje, poresko planiranje i transferne cene i na druga pitanja.

Bez panike se naoružajte strpljenjem, delajte proaktivno i donesite sebi neophodno razumevanje značajnih procena i prosuđivanja.

Strah i neznanje su toliko blisko povezani. Neznanje nas sputava i tera da stagniramo. Oslobodimo se toga i imaćemo veće mogućnosti. Na taj način svi utičemo na one potencijalne benefiti, pomenute na početku, za kvalitetnije nam Izveštavanje i zdraviju ekonomiju.

Majkić Ružica

Ovlašćeni revizor

 

Klikom na IFRS 15 možete preuzeti kratku prezentaciju ovog standarda