Na sednici održanoj 16. aprila 2020. godine, vlada Republike Srbije je donela uredbu rogobatnog naziva kojom je definisano produženje rokova koji se tiču finansijskog izveštavanja.

Klikom na ovaj link, uredbu možete pročitati.

U tabeli ispod, možete pregledati novouspostavljene rokove za neke od najvažnijih obaveza koje su pred pravnim i fizičkim licima i preduzetnicima.

OPIS Broj dana od dana ukidanja vanrednog stanja
Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva 90 dana
Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja sa
izveštajem revizora – obveznici Zakona o tržištu kapitala
60 dana
Rok za predaju redovnih godišnjih izveštaja pravnih lica i preduzetnika 90 dana
Rok za predaju konsolidovanih godišnjih izveštaja (matična lica) 120 dana
Rok za predaju vanrednih  izveštaja pravnih lica i preduzetnika 30 dana
Podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica 90 dana
Podnošenje poreske prijave na prihod od samostalne delatnosti 90 dana
Produženje licence za ovlašćenog revizora 30 dana
Izbornik