Na sednici održanoj 16. aprila 2020. godine, vlada Republike Srbije je donela uredbu rogobatnog naziva kojom je definisano produženje rokova koji se tiču finansijskog izveštavanja.

Klikom na ovaj link, uredbu možete pročitati.

U tabeli ispod, možete pregledati novouspostavljene rokove za neke od najvažnijih obaveza koje su pred pravnim i fizičkim licima i preduzetnicima.

ОПИС Број дана од дана укидања ванредног стања
Рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва 90 дана
Рок за предају годишњих финансијских извештаја са
извештајем ревизора – обвезници Закона о тржишту капитала
60 дана
Рок за предају редовних годишњих извештаја правних лица и предузетника 90 дана
Рок за предају консолидованих годишњих извештаја (матична лица) 120 дана
Рок за предају ванредних  извештаја правних лица и предузетника 30 дана
Подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица 90 дана
Подношење пореске пријаве на приход од самосталне делатности 90 дана
Продужење лиценце за овлашћеног ревизора 30 дана