Računovodstvo, obračun zarada i autsorsing

Nexia Star d.o.o. ima veliko iskustvo u pružanju računovodstvenih usluga i usluga poslovne podrške velikom broju raznovrsnih klijenata i može pomoći pri upravljanju raznim pitanjima i praćenjem usklađenosti poslovanja sa zakonom i rizicima koji očekuju klijenta.

Posedujemo značajno znanje u oblasti poslovnog odlučivanja, koje mozemo primeniti u Vašu korist. Posao koji možemo preduzeti uključuje planiranje i preporuke u vezi kupovine i implementacije računovodstvenog softvera, evaluacije projekata ili rešavanje drugih problema iz oblasti finansija.

S obzirom na veliki broj zadovoljnih klijenata, naše znanje i iskustvo možete iskoristiti u smislu iznalaženja najboljih rešenja iz oblasti Zakona o računovodstvu, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dodatu vrednosti i Zakona o deviznom poslovanju.

Možemo Vam ponuditi neke od sledećih usluga:

 • usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima,
 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija,
 • sastavljanje poreskih prijava,
 • evidencija blagajne i platnog prometa,
 • izradu periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja,
 • obračun zarada, socijalnih doprinosa i drugih naknada,
 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
 • obračun poreza na dohodak građana,
 • obračun PDV-a,
 • obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima,
 • obračun poreza na imovinu,
 • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih i izdrada M4 obrazaca,
 • savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca,
 • konstantno informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje,
 • zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrola poslovanja.
 • Projekcije i analize finansijskih informacija, kontroling i izveštavanje vlasnicima

Kontakt:

Jovana Matić