Nexia Star Vam predstavlja novi paket usluga „Sedam je zlata vredan“. Postavite konkretna pitanja Nexia Star timu iz oblasti računovodstva, poreza, finansija, investicija, ljudskih resursa, i prava. Eksperti iz različitih oblasti će sastaviti jedinstveni odgovor, sagledavajući sve bitne aspekte. Poslujte u skladu sa najnovijim standardima i regulativom, bez mogućnosti greške koja može da dovede do kažnjavanja ili loše procene investicione odluke. Fiksna mesečna naknada za 7 sati mesečno.