Ružica Majkić - Direktor, ovlašćeni revizor

Ružica Majkić poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, verifikacije troškova, risk managament, due diilligence, pregleda i ugovorenih procedura.

Svoju profesionalnu karijeru, Ružica je započela u revizorskoj kući BDO, zatim uspešno nastavila karijeru priključivši se kompaniji LB-Rev, gde ubrzo postaje rukovodilac velikog broja revizija finansijskih izveštaja i projekata kompanija poput:

– Swisslion Group d.o.o. Novi Sad,
– Elixir Group d.o.o. Šabac,
– JP Vojvodinašume Beograd,
– JKP Beogradput Beograd,
– Pink International Company d.o.o. Beograd,
– B.M.R. Group d.o.o. Šabac,
– Hendi – Tel d.o.o. Beograd.

Bila je u timu revizija finansijskih izveštaja JAT a.d. Beograd, kao i Jubmes banka a.d Beograd, Findomestic banka a.d. Beograd, KBC banka a.d. Beograd.

Kontakt:

Tel:
+381 (11) 4409-880
+381 (11) 4409-881
+381 (11) 7448-918

E-mail:
r.majkic@nexiastar.com