Miloš Karajović - Senior Menadžer


Miloš Karajović je Senior menadžer zadužen za poresko savetovanje i konsalting.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, Miloš je svoju karijeru započeo u Privrednom savetniku Revizija d.o.o, Beograd kao revizor. U narednim godinama stiče zvanje licenciranog ovlašćenog revizora i bogato iskustvo u revizijama pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, uslugama uveravanja i drugim srodnim uslugama u reviziji.

Svoju dalju karijeru Miloš je profilisao kao rukovodilac sektora računovodstva i izveštavanja u firmama Porsche Finance Group Serbia i „Balkan Polymers“ doo Beograd, gde je dodatno unapredio svoja znanja ekonomske materije kroz interni rad u grupama društva. Miloš je potom svoju subspecijalizaciju pronašao u sferi poreskog savetovanja, nakon bogatog iskustva u reviziji i rukovođenju računovodstvenog sektora.

U Nexia Star je idejni tvorac metodologije i strategije pružanja usluga poreskog savetovanja. Sa svojim timom pomaže klijentima, kako to oni vole da kažu: „Kako da sačuvaju novac“. Interaktivno učestvuje u stvaranju novina i prepoznavanju kvaliteta izvedenih usluga kroz Nexia International . Član je grupe usko specijalizovanih profesionalaca za analizu transfernih cena.

Osim vrlo specifičnog i diferenciranog iskustva, sa kojim samo retki mogu da se poistovete, Miloš učestvuje u oplemenjivanju naše ekonomske zajednice, kroz razne eksterne i interne edukacije na kojima se pojavljuje kao predavač i organizator.

Trenutno je na doktorskim studijama i vredno učestvuje u svim očekivanim debatama, panelima, simpozijuma, dok sprema svoju disertaciju.

Kontakt:

Tel:
+381 (11) 4409-880
+381 (11) 4409-881
+381 (11) 7448-918

Mob:
+381 64 2623 724

E-mail:
m.karajovic@nexiastar.com