O nama

Nexia Star d.o.o. članica Nexia International, je konsultantsko – revizorska kuća iza koje stoji iskustvo koje traje skoro dve decenije, kao i ugled i znanje partnera i zaposlenih, niz uspešnih angažmana i puno zadovoljnih klijenata. Mi smo pouzdani poslovni partneri koji pružaju visoko profesionalne usluge u oblasti revizije i srodnih usluga, poslovnog savetovanja i poreskog savetovanja, kao i računovodstvenih usluga. Baza naših klijenata uključuje lokalne i međunarodne organizacije, u privatnom vlasništvu, kao i kompanije cije se akcije kotiraju na berzi, vladine organizacije, investicione fondove i druge organizacije koje pokrivaju širok spektar usluga i industrije.

Naš moto je: Posvećenost. Kreativnost. Ličnost.

Posvećenost

Privredni subjekti su izloženi raznim rizicima u svim fazama razvoja i poslovanja. Mi pružamo usluge revizije, poslovnog, poreskog i računovodstvenog savetovanja, dizajniranih da identifikuju, upravljaju rizicima kao i da prilagode poslovanje nastalim rizicima u svim sektorima delanja jednog entiteta. Naša motivacija je bazirana na strategiji razumevanja potreba naših saradnika, kao i na odlučnosti i posvećenosti za realizacijom njihovih ciljeva. Kao takvi, isključivo smo orijentisani na rezultate i preduzimanje konkretnih aktivnosti.

Kreativnost

Mi verujemo i znamo da svaki posao i konstruisan odgovor na postojeći problem i situaciju u potpunosti može izražavati kreativni instinkt. Za nas kreativnost predstavlja usredsređenje na dizajn, tehnologiju i znanost, odnosno umetnost upravljanja situacijama u biznisu. Ovakav koncept je neophodan i pomaže za lakše i brže rešavanje komplikovanih problema i različitih poslovnih izazova.

Ličnost

Naša filozofija personalizovanog pružanja usluga klijentima je dokazana direktnim i aktivnim ucešćem Partnera i Senior Menadžera u svakom angažmanu. Otvorene linije komunikacije, etički standardi, integritet, nezavisnost i tehnička izvršnost smatraju se ključnim karakteristikama za pružanje kvalitetnih usluga u skladu sa očekivanjima klijenta i utvrđenih nivoa usluga. Radeći blisko sa klijentima u stanju smo da razvijemo optimalno rešenje za situaciju u kojoj se klijent nalazi, bez ugrožavanja zahteva za izveštavanje ili naših sopstvenih standarda. Lična posvećenost grupnim idejama i interesima je sinergija timskog duha između nas i korisnika naših usluga.

Naš odnos sa klijentima je više od običnog poslovnog odnosa: naš cilj je da razumemo i ljude, a ne samo njihov posao i da izgrađujemo dugoročne veze zasnovane na obostranom poštovanju i poverenju. Odnosimo se prema klijentima sa uvažavanjem i poštovanjem i imamo visoko razvijene etičke principe u pogledu razmene informacija i uzajamnih konsultacija.

Krajnje granice našeg delanja su posvećenost i kreativnost!